Spennende å jobbe med mennesker

I en alder av noe over femti år, så har jeg opp gjennom årene fått prøve meg i forskjellig type jobber.

Og det jeg trives best med, er å «jobbe med mennesker» Ja for det er jo slik man ofte sier det, når man jobber med mennesker innen helse & omsorg, skoleverket også videre. Men strengt talt jobber jo de fleste av oss med mennesker, eller i alle fall sammen med mennesker. Jeg tenker at det å jobbe sammen med mennesker, i det daglige er undervurdert om vi ser på samspillet og det psykososiale på en arbeidsplass. Når jeg gikk på jobben på skolen eller som kursleder for NAV, så hadde jeg fullt fokus på hva jeg kunne gjøre for mine elever og kursdeltakere. Tenk deg om vi hadde hatt det samme fokus når det kommer til kollegaer? Hva kan jeg gjøre for mine kollegaer i dag? Hva kan jeg bidra med i teamet og felleskapet i dag?

Mennesker er spennende og uforutsigbare

Jeg skal prøve å sortere ut litt av mine egne erfaringer, og heller trekke frem det jeg synes er relevant – og ta med noen erfaringer som jeg håper kan illustrere noe av dette å jobbe med mennesker. Jeg har som allerede nevnt hatt forskjellige jobber i løpet av mitt yrkesaktive liv, lederjobber, verv og undervisningsjobber er vel det som er mest relevant å trekke frem med tanke på dagens tema – nemlig det å jobbe med mennesker.

Leder i Forsvaret

Jeg kan vel på mange måter si at Forsvaret ble mitt springbrett til det å jobbe som leder, jeg tok lederutdanning i Forsvaret og lærte utrolig mye av både utdannelsen og tjenesten i Forsvaret. Det å lede mennesker under ulike forhold ute i felt, var utrolig krevende men du verden så spennende. Etter hvert fikk jeg stilling i Heimevernet, og her hadde jeg lederansvaret for cirka 200 mann under den årlige HV- øvelsen.

Spennende å jobbe med mennesker
Spennende å jobbe med mennesker

Vi mennesker tar lett på oss roller

Det er spesielt en situasjon jeg godt kan huske som HV-kaptein på den årlige øvelsen, som kanskje illustrer hvordan vi mennesker lett kan ta på oss roller – tilsiktet eller utilsiktet skal være usagt. I et HV-område finnes det naturlig nok mange forskjellige typer mennesker, jeg tenker da både på personlighet, utdanning, yrker også videre. Situasjonen jeg tenker på nå, handler om direktøren som totalt endret seg når han fikk på seg uniform.

Han skrudde tilsynelatende på en bryter når han fikk på seg grønne klær, og ingen i verden kunne tro at han faktisk hadde en viktig og krevende jobb i det sivile – om man ikke visste om det. Det at man faktisk nærmest måtte fotfølge en person med hans CV og bakgrunn, viser noe om hvor lett vi mennesker tar på oss roller og lar oss lede – både på godt og vondt.

Kunder i taxi

Jeg hopper over til min nåværende jobb, som er å frakte mennesker fra A til B under ulike forhold og omstendigheter. Med min bakgrunn fra tidligere jobber, synes jeg det er spennende med forskjelligheten jeg opplever hos mine kunder i taxi. Jeg ser faktisk på denne delen av jobben, som det aller mest spennende men også mest krevende ved å være en god taxisjåfør – som er noe langt mer enn bare det å få folk trygt frem.