Sommerjobb igjen

Som i fjor så kom spørsmålet i år også. For de som har lest litt på siden her av de sjeldne innleggene som kommer, så kjenner man til at jeg reiste til Norge og jobbet noen uker i fjor sommer.

Spørsmålet om å gjøre det samme i år også kom, men denne gangen fra et annet firma. Ikke et ukjent firma for meg, da dette kom fra den arbeidsgiveren jeg hadde sist jeg jobbet fast på heltid for snart tjue år siden. Hyggelig at de kommer tilbake etter så mange år og spør også. Men de så vel og noterte seg at jeg arbeidet for et annet firma i fjor sommer.

Sommerjobb

Spørsmålet jeg fikk denne gangen var å komme å jobbe åtte uker eller muligens 11 uker. Tilbudet som kom økonomisk for å hjelpe dem var ganske generøst ved første gjennomgang, men når jeg fikk regnet litt på dette så var det dessverre ikke fullt så bra. Myndighetene (les Nav) har endret en del saker og ting med reglene fra i fjor. Og det gjorde så mye utslag at selv et forholdsvis generøst tilbud ble svakt når man skal gjøre det på denne måten. Denne måten vil si at man må innrette seg med en del ting siden man ikke lenger er etablert i Norge men i utlandet.

En liten forklaring på hva jeg mener. I fjor var jeg i en gruppe som hadde noen overgangsregler gjeldende, mens jeg i år gikk under vanlig regler for arbeid ved siden av uføretrygd. I fjor kunne jeg tjene 60 k før jeg behøvde å melde inn noen ting eller gjøre noen grep. Alt over det måtte rapporteres inn til Nav og trygden ville bli redusert med et bestemt beløp resten av inneværende år.

Lite igjen

Det samme ville skje i år, men det ville allerede skje fra 0,4 G som tilsvarer noe under 40 k. Og feriepengene som kommer på toppen av fjorårets inntekt blir jo også trukket fra dette beløpet, samt at jeg har tjent noen tusen kroner allerede i år ved en annen jobb så var det ganske lite beløp jeg kunne tjene før trygden ble redusert. Det ville gjøre et såpass stort utslag for meg økonomisk at det dessverre ikke var veldig interessant å jobbe.

Jeg skal ikke gå inn på alle detaljene, men når man blir forespurt om å jobbe i to måneder og man etter alle utgifter som løper på eller trekk man blir på lagt utover resten av året gjør at man for denne perioden kun sitter igjen med like over 10 k – ja da synes jeg det nesten sier seg selv at det ikke er så interessant. Det ville jo bli en del provisoriske løsninger på ting i denne perioden, da jeg jo bor i utlandet nå. Leilighet, transport, løsninger for mat, fritiden og flere ting ville bli en utfordring.

Så dessverre så er reglene lagd såpass tungvint at det dessverre ikke er veldig lønnsomt å prøve på å arbeid en delperiode når man er uføretrygdet. Men man kan jo alltid drømme om at de vil se dette og endre reglene i fremtiden. Arbeide en kort periode så lenge helsen tillot dette igjen ville vært utrolig gøy!