Hard sykdom i nærmeste familie

Det er mange andre enn bare meg som har fått triste beskjeder om familie opp gjennom årene. Jeg tenker da på at noen i forholdsvis nær familie har fått beskjed om en uhelbredelig sykdom. Det er først og fremst kreft jeg har i tankene, men det kan selvfølgelig være annet også. Det er masse som dessverre kan skje med et menneske både av sykdom og uhell slik at man blir rammet for livet. Noen ganger meget hardt, mens andre ganger er heldigvis første beskjed om inntrykk verre enn situasjonen egentlig er.

Kreft

Hva er egentlig kreft? Vi alle har hørt snakk om sykdommen kreft – men vet vi egentlig hva det er? Man har hørt om at noen har fått kreft i magen, kreft i blodet, kreft i «edlere deler» og sikkert flere andre varianter. Men er kreft det samme uansett hvor i kroppen den opptrer?

Kreft er ordet for en sykdom som har med at cellene i kroppen vokser raskt og kanskje ukontrollert. Celledeling kan det også være – at cellene deler seg raskere enn det som er normalt for kroppen. Etter at en celle har delt seg så vokser denne cellen eller deler seg enda flere ganger. Og etter en stund så vil det danne seg en svulst eller en klump med celler. Dette finnes det to forskjellige typer av. De godartede og de ond artede. De godartede stopper å vokse / dele seg mer etter en stund og gjør ingen skade på kroppen så lenge de ikke begynner å vokse igjen. Ordet for dette er benigne eller godartede svulster.

De ond artede svulstene/cellene stopper ikke å vokse og vil etter en stund begynne å skade kroppens vev og andre av kroppens organer som ligger i nærheten der den befinner seg. Disse svulstene kalles for maligne.

Det er også mulig at kreften kan spre seg til andre deler av kroppen. Det er da løse kreftceller som brukes kroppens transport system – blodet og lymfesystemet. Der de stanser og begynner å skade kroppen kalles metastaser. Dette skjer kun med de som fra begynnelsen er ondartede.

Ikke snille

Vi mennesker er ikke alltid like snille mot kroppen vår. Kroppen er en «skjør» ting og trenger forsiktig behandling. Men det er ikke alltid vi bryr oss om dessverre. Vi tilfører kroppen ting som gjør det enklere for disse ondartede kreftcellene å utvikle seg. Jeg tenker da på miljøfaktorene som røyking og andre stoffer som er forurensing i luften rundt oss hver dag. Vi er ganske merkelig sånn mange av oss. Vi tenker bare på det som er godt og behagelig i øyeblikket, men ikke på de konsekvensene som kan komme senere.

Trist

Jeg har selv vært med om å få beskjed om kreft på min aller nærmeste familie. Det er ganske tøft og man vet ikke helt hvordan man selv skal reagere og forholde seg overfor den som har fått sykdommen.

Men i vårt tilfelle gikk det bra. Det var tarmkreft som ble operert og etter noen tøffe runder med cellegift og medisiner så ble den som hadde vært syk erklært frisk igjen. HELDIGVIS!