Å jobbe hjemmefra

Det å jobbe hjemmefra er ikke noe nytt og mange gjør det. Dette kan gjøres på flere måter og innen flere ulike yrker.

Dette kan også gjenspeile livssituasjonen som man er i, det kan være på grunn av sykdom, eller det kan være økonomiske grunner til at man ønsker å jobbe hjemmefra.

Et hjemmekontor kan være en realitet hvis man for eksempel driver egen næringsvirksomhet og kanskje har et lederansvar. Hvis man driver egen bedrift så er det en selv som bestemmer arbeidslokale og -metode, og dette skaper fleksibilitet og frihet for den enkelte. Å jobbe selvstendig trenger ikke nødvendigvis å være positivt, og det kan også være utfordrende. Når man har en egen bedrift så får man mer handlingsrom og frihet, og mulighet for mer fritid, men det kan også være krevende å jobbe for seg selv, og mange utelukker denne arbeidsmåten fordi det er for risikabelt.

Å ha hjemmekontor kan også bety at man for eksempel er i permisjon, eller man kanskje er syk. Det er ikke alle som har mulighet eller evne til å jobbe hjemmefra, og derfor passer dette bare for noen. Hjemmekontor krever at man har godt nok teknologisk utstyr til å for eksempel kommunisere med andre kollegaer et annet sted. Å jobbe hjemmefra kan være dyrt, med tanke på organisering og utstyr.

Det sosiale med å jobbe hjemmefra

Det er mange positive sider ved det å jobbe hjemmefra, men det er også noen negative. For eksempel så er det sosiale viktig. Når man jobber hjemmefra så er man kanskje i de fleste tilfeller alene, mens resten av husholdningen er borte, og dette kan være ensomt. Det kan også være utfordrende å skulle ha et profesjonelt forhold til hjemmet, der man også har sine fritidssysler.

Effekten av å jobbe hjemmefra er at det kan gjøre arbeidet mer effektivt, fordi man har større frihet, og man kan gjøre ting på sin måte i stedet for å måtte følge en dagsorden og en plikt hos en sjef på et kontor. Når det gjelder inntekt så kan det være økonomisk gunstig å drive selvstendig, fordi man har sin egen administrasjon og har mulighet for å drive en frilansvirksomhet.

Ulike arbeidsformer hjemmefra

Ulike arbeidsformer hjemmefra

Det fins like mange arbeidsmuligheter som det fins mennesker i denne verden, og det er helt opp til hver enkelt hvordan man ønsker å jobbe, likevel kan man se på ulike arbeidsformer: frilansvirksomhet er et moderne fenomen der man gjerne jobber på prosjektbasis for et selskap, for eksempel som skuespiller, fotograf eller skribent, og man tjener penger ved å ta oppdrag.

Mange kunstnere jobber hjemmefra, som forfattere, malere eller håndverkere. Man må ikke glemme bøndene som også jobber hjemmefra, men gjerne ute i det fri sammen med dyr, og også har eget arbeidskontor for sin gårdsbedrift i hjemmet.

Dersom man klarer å starte en bedrift online, så vil man kunne ha fleksible muligheter for inntekt, og gjerne jobbe fra flere arenaer. Det å ha hjemmekontor åpner opp for mer fleksible arbeidsmuligheter, men det er også krevende.