Fra metaforer til konkret handling

Jeg forsøkte i en tidligere artikkel å beskrive deler av livet mitt i en metafor, om det var vellykket eller ikke – nei det vet jeg ikke noe om. Men det er jo egentlig bare jeg som kan vurdere innholdet, for innhold og budskapet er jo bare noe jeg selv kjenner til – la oss kalle det for fasiten.

Les mer